Qué genera que Donald Trump mencione a Argentina

La TV Pública. 6 de mayo de 2016.